Hvilke rutiner skal vi følge dersom vi skal hentes av dere på Gardermoen?

Posted · Add Comment

Turbussene har ikke anledning til å vente på terminalen, på grun av plassmangel. Bussene står på en egen parkeringsplass 1-2 minutter fra flyplassen.

  • Når gruppen er samlet, kan en fra gruppen henvende seg i skranken til Nor-Way bussekspress (skranken er plassert rett ved ankomst-utgangen i 1. etasje).
  • Lederen for gruppen forteller hvilken gruppe og hvilken flight de kommer fra og at dere skal hentes av OsloBuss AS.
  • Nor-Way bussekspress sier da hvilken perrong gruppen skal møte bussen på.
  • Nor-Way bussekspress ringer sjåføren og gir anmodning og å kjøre frem til avtalt perrong.
  • Dersom det oppstår problemer på Gardermoen, kan vår trafikkleder kontaktes på telefon 45 83 09 94.

Comments are closed.